apygeris

apýgeris,adj. (1) 1. gana geras, tinkamas: Oras buvo apygeris . Dar kelnės apýgerės Ob. Dalgė nelabai gera, bet apýgerė Kp.
apýgeriai adv.: Apýgeriai pasiūta kepurė Pn. Apýgeriai gyvena Gs.
2. nemažas, apydidis, daugokas: Apýgerę valandą jau laukiu Kp.
apýgeriai adv.: Jis apygeriai pažinojo mane . Už arklį dar apýgeriai gavai (parduodamas) Grž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apygeris — apýgeris, apýgerė bdv. Dár kélnės apýgerės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apygerė — apýgeris, apýgerė bdv. Dár kélnės apýgerės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ančvalkinas — ančvalkìnas sm. (2) vidutinis, apygeris ančvalkis: Kame reikia gauti ančvalkìną tai podiškaitei apvilkti? Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgerys — apgerỹs, ė̃ adj. (3b), ãpgeris, ė (1) apygeris: Ãpgerės dar kelnės Dr. Ãpgeris vasarojus, bado nebus Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apyvalyvis — apyvalyvis, ė adj. (1) 1. gana valyvas, ėdrokas: Apyvalyvis arklys Rm. 2. apygeris: Apyvalyvis žentas, gali gyvent Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balninas — balnìnas sm. (2) geras, apygeris balnas: Iš kur tokį dailį balnìną gavai? Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balsinas — balsìnas sm. (2) apygeris balsas: Turįs gerą balsìną, galįs gerai sušaukti Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gerokas — gerokas, a adj. (1), à (3) K, Š gana geras, apygeris; nemažas, nebemažas: Jis gerokas vaikas KI485. | O, jau gerokas [sūnus] J.Jabl. Jis jau gerokas vyras paaugęs Lž. Ten bus gerokas galas kelio Vrb. Geroką valandą niekas nekreipė į Kasparą ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • labokas — 2 labokas, a adj. (1) rš gana geras, pogeris, apygeris …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lainus — lainus, i adj. LL229 žr. lainas 2: Šešėliai lainūs, šešėliai judrūs ir gyvi! rš.laipa sf. (1) 1. laiptas: Tėvas atsisėdęs ant sosto keleto laipų A.Baran. Ant laipužėlės stojau Niem20. 2. laipsnis: Galima parodyti trejopą laipą tos meilės A.Baran …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.